برچسب زده شده با : جمع اوری زکات

روزنه امید در دل ناامیدی!

ایلام_زکات علاوه بر اینکه سبب از بین رفتن فقر در جامعه می شود، موجب طهارت جسم و مال انسان می شود.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری