برچسب زده شده با : جنگل کاري

غنای جنگل در ایلام/ سرانه جنگل در ایلام یک هکتار است

ایلام _مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری ایلام با اشاره به غنای جنگل در این استان گفت: سرانه جنگل در ایلام یک هکتار است که از این مقدار 69 درصد رویشگاه بلوط و 31 درصد کنار است.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری