برچسب زده شده با : حریق،

فعالیت ۵۲ کمباین برای برداشت غلات شهرستان چرداول  و ۷ مرکز خرید برای خرید گندم مازاد در این شهرستان

با شروع فصل برداشت غلات در شهرستان چرداول، بیش از ۵۲ کمباین کار برداشت گندم و جو این منطقه را انجام داده و ۷ مرکز خرید هم گندم مازاد کشاورزان این شهرستان را خریداری می کنند

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری