برچسب زده شده با : حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری ایلام، طرح کاشت یک میلیارد درخت، نهالستان

طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت با همراهی مردم به ثمر خواهد رسید

انعکاس ایلام/سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری ایلام با بیان اینکه طرح کاشت یک میلیارد درخت قرار است طی چهار سال توسط نهضت مردمی اجرا شود، گفت: این طرح با همکاری و همراهی مردم به ثمر خواهد رسید.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری