برچسب زده شده با : حوزه هنری ایلام، زمین فوتبال چوار، بمباران، نمایش خیابانی، برج هنر

۱۷ اثر از سراسر کشور حادثه زمین فوتبال چوار را به تصویر می کشند

انعکاس ایلام/مدیرکل حوزه هنری استان ایلام گفت: در جشنواره ملی تئاتر خیابانی دقیقه ۵۵ که از ۲۳ بهمن آغاز و تا ۲۷ بهمن ماه ادامه دارد ۱۷ اثر حادثه بمبارن زمین فوتبال چوار را به تصویر می کشند.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری