برچسب زده شده با : خدمات آموزشی و تحصیلی، مددجویان تحت حمایت، کمیته امداد ایلام

۲۰میلیارد ریال صرف خدمات تحصیلی به مددجویان ایلام شد

انعکاس ایلام/مدیرکل کمیته امداد ایلام گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۲۰ میلیارد ریال بابت خدمات تحصیلی و آموزشی مددجویان کمیته امداد استان هزینه شده است.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری