برچسب زده شده با : خدمات حمایتی کشاورزی ایلام، سهمیه توزیع کود، کارگزاران طرف قرارداد

انعکاس ایلام/مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام گفت: سهمیه توزیع سه کود شیمیایی پتاس، اوره و فسفات در این استان ۵۷ هزار و ۴۶۲ تن است.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری