برچسب زده شده با : خدمات همراه اول، شاخص‌های مخابرات، فعالیت جهادی و بسیجی

شاخص های مخابرات منطقه ایلام در سطح کشور رو به بهبود است

انعکاس ایلام/مدیر مخابرات منطقه ایلام گفت: خوشبختانه شاخص‌های مخابرات منطقه ایلام در سطح کشور رو به بهبود است و این مهم در ایام اربعین به خوبی اثبات شد.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری