برچسب زده شده با : دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دستگاه رادیوتراپی خطی، سرطان

اولین دستگاه رادیوتراپی خطی درمان سرطان روز دنیا وارد ایلام شد

انعکاس ایلام/معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: اولین دستگاه رادیوتراپی خطی درمان سرطان روز دنیا وارد ایلام شد.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری