برچسب زده شده با : دانه روغنی کلزا، برداشت، رکورد، جهادکشاورزی، بذور مناسب

۲۰ هزار و ۵۰۰ تن کلزا از کشاورزان ایلام خریداری شده است

انعکاس ایلام/معاون بهبودات گیاهی سازمان جهادکشاورزی ایلام از ثبت رکورد تولید و برداشت دانه روغنی کلزا در استان خبر داد و گفت: ۲۰ هزار و ۵۰۰ تن کلزا تاکنون از کشاورزان استان خریداری شده است.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری