برچسب زده شده با : دولت سیزدهم

رشد پنج برابری اعتبارات استان ایلام در سال ۱۴۰۱

انعکاس ایلام/استاندار ایلام گفت: اعتبارات تخصیص یافته سال ۱۴۰۱ استان در مقایسه با سال ماقبل آن پنج برابر افزایش یافت.

۱۴ روستای ایلام به شبکه ملی اطلاعات متصل شد

انعکاس ایلام/مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات ایلام گفت: ۱۴ رو ستای این استان از ابتدای سال جاری تا کنون به شبکه ملی اطلاعات (اینترنت پرسرعت) متصل شده است.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری