برچسب زده شده با : راهداری و حمل و نقل جاده ای، نشست مجازی، نقاط حادثه خیز، دستگاه ثبت تخلف

دریافت ۶۵ میلیارد تومان اعتبار برای حذف نقاط حادثه خیز

انعکاس ایلام/ وی افزود: در استان ایلام ۱۱ نقطه پرتصادف وجود داشت، اعتبار در نظر گرفته برای حذف این نقاط ۳۶۵ میلیارد تومان است که از این میزان اعتبار، ۶۵ میلیارد تومان توسط راهداری اخذ شده است.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری