برچسب زده شده با : راهنمایان محلی

اسکان ۶هزار و ۳۴۴ گردشگر خارجی در اقامتگاه‌های استان ایلام

ایلام_ معاون گردشگری ایلام گفت: طی یکسال گذشته بیش از ۲۲۱۰۸ نفر از جاذبه‌های گردشگری بازدید همچنین ۳۲۵۰۰ گردشگر ایرانی و ۶۳۴۴ گردشگر خارجی در اقامتگاه‌های استان اسکان داده شدند.

اسکان بیش از ۳۸ هزار گردشگر در اقامتگاه های نوروزی ایلام

ایلام _معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام گفت: طی یکسال گذشته ۳۲۵۰۰ گردشگر ایرانی و ۶۳۴۴ گردشگر خارجی در اقامتگاه‌ های استان ایلام اسکان داده شدند.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری