برچسب زده شده با : راه و شهرسازی ایلام، خط کشی، سفیدخانی، چشمه‌چاهی، تقاطع

خط‌کشی و ایمن‌سازی پروژه چشمه‌چاهی-سفیدخانی

انعکاس ایلام/مدیرکل راه و شهرسازی ایلام گفت: با مساعدشدن شرایط جوی، خط‌کشی و ایمن‌سازی محور تازه افتتاح شده چشمه‌چاهی-سفیدخانی به انجام رسید.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری