برچسب زده شده با : راه و شهرسازی ایلام، شورای تامین مسکن، نهضت ملی مسکن

تشکیل جلسه شورای تامین مسکن استان ایلام

انعکاس ایلام/ جلسه شورای تامین مسکن استان ایلام با حضور مدیران و مسئولان وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور به ریاست استاندار ایلام تشکیل شد، در این جلسه آخرین وضعیت نهضت ملی مسکن در ابعاد مختلف تعداد متقاضیان، تهیه زمین، پیشرفت فیزیکی پروژه ها، آورده متقاضیان، میزان تسهیلات و ... مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری