برچسب زده شده با : سازمان مديريت و برنامه ريزي ایلام

نرخ مشاركت اقتصادي در استان ايلام ۳۴ درصد است

انعکاس ایلام/رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي ایلام گفت: بر اساس آمار منتشره مركز آمار ايران، نرخ مشاركت اقتصادي در استان ايلام معادل 34 درصد است.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری