برچسب زده شده با : ستاد اجرایی فرمان امام، دیمزار، جهش تولید

هزار هکتار از اراضی ایلام زیر چتر جهش تولید در دیم‌زارها

انعکاس ایلام/ مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) استان ایلام گفت: هدف نهایی از اجرای طرح جهش تولید در دیم‌زارها، دانش‌بنیان کردن کشاورزی دیم مبتنی بر فناوری های و اصول مبتنی زراعی است.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری