برچسب زده شده با : ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، جهاد دانشگاهی، بیکاری، اشتغالزایی، بنیاد برکت

اشتغالزایی؛ کلید توسعه ایلام

انعکاس ایلام/ مدیر کل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، استان ایلام، گفت: محرومیت زدایی از چهره استان نیازمند کار جهادی بوده و کلید توسعه پایدار در استان اشتغالزایی است.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری