برچسب زده شده با : سد کرخه

اجرای طرح توانمندی سازی و پایداری الگوهای نظام بهره برداری در استان ایلام

انعکاس ایلام/مدیر کل تعاون روستایی ایلام از اجرای طرح توانمندی سازی و پایداری الگوهای نظام بهره برداری در استان خبر داد.

آب سد کرخه برای اراضی کشاورزی دهلران رهاسازی شد

معاون بهبودات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی ایلام گفت: آب سد کرخه برای اراضی کشاورزی دهلران رهاسازی شد

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری