برچسب زده شده با : سلاح سرد، میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام، نشان جغرافیایی چاقوسازی

چاقوسازی ایلام نشان جغرافیایی دریافت کرد

انعکاس ایلام/مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام از دریافت نشان جغرافیایی چاقوسازی (بوگده) به نام شهرستان ملکشاهی خبر داد.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری