برچسب زده شده با : سلامت بیماران

 کیفیت پایین تجهیزات پزشکی مهمترین مشکل در روند درمان بیماران است

ایلام_رییس نظام پزشکی ایلام تاکید کرد: یکی از مشکلات موجود در روند درمان بیماران کیفیت پایین تجهیزات پزشکی است که باعث می شود نتایج بدست آمده چندان رضایت بخش نباشد.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری