برچسب زده شده با : شرکتگاز ایلام، امور پیمان، مناقصه

۳۱ مناقصه و پیمان سپاری برای گازرسانی به مناطق مختلف ایلام انجام شد

انعکاس ایلام، رییس امور پیمان های شرکت گاز استان ایلام گفت: در شش ماهه اول سال جاری بیش از ۳۱ مناقصه بزرگ و متوسط عمرانی و جاری برای گازرسانی به مناطق روستایی ایلام، تعمیرات و نگهداری،گازرسانی به حفرات خالی، اجرای سیستم حفاظت کاتدی، مقاوم سازی و ایمن سازی خطوط تغذیه،ایستگاههای تقلیل فشار، خدمات بهره برداری و پشتیبانی و غیره انجام شده است.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری