برچسب زده شده با : شرکت آبفای ایلام، پدافند غیرعامل وزارت نیرو، کنگره اربعین

برگزاری مانور تمرینی- آموزشی پدافند غیرعامل وزارت نیرو به میزبانی ایلام

انعکاس ایلام/مدیر عامل شرکت آبفای ایلام گفت: مانور تمرینی- آموزشی پدافند غیرعامل وزارت نیرو با رویکرد مقابله با تهدیدات و مخاطرات و به منظور تداوم خدمات آب و برق در کنگره اربعین در (منطقه جنوب غرب) با حضور استان های معین (کرمانشاه، لرستان و خوزستان ) به میزبانی استان برگزار می شود.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری