برچسب زده شده با : شرکت برق ایلام، کنکور سراسری، برق پایدار، نیروهای فنی

تامین برق پایدار کنکور سراسری

انعکاس ایلام/مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام  از آمادگی کامل نیروهای فنی و عملیاتی برای تامین برق پایدار در زمان برگزاری کنکور سراسری در استان خبر داد.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری