برچسب زده شده با : شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، اصناف فاقد کدصنفی، سامانه سدف

ایجاد کاربرد موقت در سامانه سدف جهت اصناف فاقد کدصنفی

انعکاس ایلام/ مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه از ایجاد کاربرد جدید در سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی (سدف) جهت اصناف فاقد کدصنفی خبر داد.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری