برچسب زده شده با : شرکت گاز ایلام، مدیریت تعارض، گازرسانی

برگزاری دوره آموزشی مدیریت تعارض در شرکت گاز استان ایلام

انعکاس ایلام / مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام از برگزاری دوره آموزشی مدیریت تعارض در این مجموعه خبر داد و گفت: دوره آموزشی مدیریت تعارض منافع با هدف بهبود نگرش کارکنان در خصوص ایجاد محیط کاری سالم از طریق مدیریت تعارض منافع بین نقش رسمی و شخصی و درک کارکنان از موقعیت و جایگاه شغلی خود به عنوان یک امانت عمومی برگزار شده است.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری