برچسب زده شده با : شهرداری ایلام، ساختمان، استحکام، ناایمن، تخریب

ساختمان‌های بدون استحکام بنا تخریب می‌شوند

انعکاس ایلام/ شهردار ایلام گفت: ساختمان‌های ناایمن از نظر استحکام بنا یا فاقد مجوز پروانه ساخت در راستای مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان با دستور مقام قضایی تخریب می‌شوند.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری