برچسب زده شده با : شهرستان بدره

ماجرای حیوانات زیبا و نیرومندی که دیگر در قلمرو طبیعت بدره نیستند!

انعکاس ایلام_راز ناپدید شدن پلنگهای جوله سو در طبیعت شهرستان بدره داستان تلخ دیگری از نسل کشی جانوران در طبیعت زاگرس و خالی شدن این منطقه ی کوهستانی از وجود حیوانات وحشی را برای همه ما روایت و یادآوری می کند.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری