برچسب زده شده با : شهرک‌های صنعتی

۲۰ واحد تولیدی و صنعتی با رفع موانع تولید به چرخه فعالیت بازگشتند

ایلام _مدیرعامل شهرک‌های صنعتی ایلام گفت: امسال ۲۰ واحد تولیدی و صنعتی واقع در شهرک‌های صنعتی در استان با رفع موانع تولید به چرخه فعالیت بازگشتند

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری