برچسب زده شده با : شیوه های ارزیابی

دستورالعمل وشیوه‌نامه‌های فعالیت مراکز مثبت زندگی با رویکرد توانمندسازی مددجویان اصلاح می شود

ایلام _رییس گروه نظارت و ارزیابی مراکز مثبت زندگی سازمان بهزیستی کشور از بازبینی دستورالعمل و شیوه‌نامه‌های فعالیت مراکز مثبت زندگی با رویکرد توانمندسازی خبر داد

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری