برچسب زده شده با : صدور اسناد

اسناد مالکیت ۴۳هزار هکتار اراضی  کشاورزی ایلام صادر شد

ایلام - مدیرکل ثبت اسناد ایلام گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن انعکاس ایلاماه اسناد مالکیت حدود ۴۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی معادل ۱۹ درصد اراضی ایلام صادر شده است.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری