برچسب زده شده با : صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر ایلام، مستمری بگیران، ضریب پوشش بیمه‌ای

رشد ۵۴ درصدی عملکرد صندوق بیمه روستائیان در ایلام

انعکاس ایلام/مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر ایلام گفت: عملکرد صندوق در ۲ سال اخیر دولت سیزدهم ۵۴ درصد در کل کشور رشد داشته است.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری