برچسب زده شده با : طراحی البسه با الگوی ایرانی اسلامی

تکیه بر ارزش های اسلامی راه مقابله با جنگ نرم دشمن است

ایلام_معاون سیاسی و امنیتی استاندار ایلام با بیان اینکه مجتمع کارگاهی تولید و طراحی البسه با الگوی ایرانی اسلامی در ایلام راه اندازی شود، گفت: تکیه بر ارزش های اسلامی راه مقابله با جنگ نرم دشمن است.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری