برچسب زده شده با : طرح اکرام، فرزندان یتیم، کمیته امداد ایلام

تمامی فرزندان یتیم استان ایلام دارای حامی هستند

انعکاس ایلام/مدیرکل کمیته امداد ایلام گفت: طرح اکرام از موفق ترین طرحهای کمیته امداد است و در استان همه فرزندان یتیم و مددجو دارای حامی هستند.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری