برچسب زده شده با : طرح توسعه زراعت چوب، منابع طبیعی ایلام، کاشت انواع صنوبر

اجرای طرح توسعه زراعت چوب در مناطق سردسیری ایلام

انعکاس ایلام/مدیرکل منابع طبیعی ایلام گفت: طرح توسعه زراعت چوب در مناطق سردسیری استان با کاشت انواع صنوبر از طریق مزایده و با مشارکت مردم اجرا می‌شود.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری