برچسب زده شده با : فرهنگ و ارشاد ایلام، بیمه دانا، صندوق اعتباری هنر، یارانه

پرداخت ۵۰ میلیارد ریال یارانه به هنرمندان عضو صندوق اعتباری هنر ایلام

انعکاس ایلام/معاون صندوق اعتباری هنر گفت: در سال جاری تاکنون حدود ۵ میلیارد تومان یارانه به هنرمندان عضو این صندوق در استان پرداخت شده است.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری