برچسب زده شده با : فرودگاه شهدای ایلام، عملیات پروازی، باند، درزگیری آسفالت

انجام درزگیری آسفالت باند فرودگاه ایلام با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال

انعکاس ایلام/مدیر فرودگاه شهدای ایلام گفت: مرحله اول عملیات درزگیری آسفالت باند فرودگاه شهدای ایلام با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال انجام شد.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری