برچسب زده شده با : فناوری و اطلاعات ایلام، فیبر نوری، آنتن دهی، های وب، همراه اول، ایرانسل، دفاتر پیشخوان

اجرای ۵۰۰ کیلومتر فیبرنوری در دولت سیزدهم

انعکاس ایلام /در مناطق شهری پروژه ملی ftth توسط شرکت های‌وب انجام شده است که ۱۷۰ کیلومتر فیبر زمینی و ۳۳۰ کیلومتر فیبر هوایی و در مجموع ۵۰۰ کیلومتر توسط این شرکت اجرا شده است

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری