برچسب زده شده با : متحول،

دو معلم ایلامی منتخب بعنوان معلم نمونه کشوری با بهرام نیا استاندار ایلام دیدار کردند

محمد نظری و فاطمه مطاعی دو معلم ایلامی که بعنوان معلم نمونه کشوری برگزیده شده بودند با بهرام نیا استاندار ایلام دیدار و با اهداء لوح از سوی استاندار مورد تقدیر قرار گرفتند.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری