برچسب زده شده با : مخابرات ایلام، نمایشگاه تلکام، فیبر نوری

عدم توجه به صنعت تلکام مانع از پیشرفت و نو آوری می شود   ارسال

انعکاس ایلام/ مدیر مخابرات منطقه ایلام با بیان اینکه توجه به صنعت تلکام پیشرفت دیگر صنایع را موجب می شود، گفت: اگر توجه کافی به این صنعت  نشود دیگر صنایع نیز از پیشرفت و نو آوری باز می مانند.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری