برچسب زده شده با : مدیریت درمان تامین اجتماعی، تجهیز آزمایشگاه، جامعه پزشکی، بیماران خاص و صعب العلاج، مرز مهران

تخصیص ۳۰ میلیارد ریال به تجهیز آزمایشگاه بیمارستان زاگرس در ایلام

انعکاس ایلام /مدیر درمان تامین اجتماعی ایلام گفت: در دولت سیزدهم تجهیز و بروزسانی آزمایشگاه بیمارستان شهدای زاگرس با تخصیص بودجه ۳۰ میلیارد ریال انجام شد.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری