برچسب زده شده با : مسیرهای کوهستانی

آبدانان و ارکواز ملکشاهی رکورددار نزولات جوی سامانه بارشی جاری در ایلام

ایلام_کارشناس پیش بینی هواشناسی ایلام گفت: ارکواز ملکشاهی با ۴۵ و آبدانان با ۴۳ میلیمتر بیشترین دریافت نزولات جوی را از روز دوشنبه تا صبح پنجشنبه دریافت کرده اند.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری