برچسب زده شده با : معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام، جشنواره جوانان برتر ایران زمین، دشمن شناسی

هدف دشمن تغییر دیدگاه و القای حس ناتوانی در بین جوانان است

انعکاس ایلام /معاون سیاسی استانداری ایلام گفت: هدف دشمن تغییر دیدگاه و القای حس ناتوانی در بین جوانان است و حقایق آشکار و پنهان دشمنان با جهاد تبیین به جوانان شناسانده شود.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری