برچسب زده شده با : منابع طبیعی ایلام، توسعه زراعت چوب، حفاظت از جنگل

توسعه زراعت چوب، راهکاری مهم برای حفاظت از جنگل می باشد

انعکاس ایلام/مدیرکل منابع طبیعی ایلام با بیان اینکه توسعه زراعت چوب، راهکاری مهم برای حفاظت از جنگل می باشد گفت: این طرح در دستور کار این سازمان قرار دارد.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری