برچسب زده شده با : نوسازی مدارس ایلام، پروژه آموزشی، دولت سیزدهم

اجرای ۱۵۸ پروژه آموزشی توسط دولت سیزدهم در ایلام

انعکاس ایلام /مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ایلام گفت: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون، ۱۵۸ پروژه آموزشی در استان ایلام اجرا شده است.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری