برچسب زده شده با : ورزش و جوانان، گلریزان، بیماران کلیوی، غزه

مراسم گلریزان حمایت از بیماران کلیوی و کودکان مظلوم غزه

انعکاس ایلام/ شهاب شهبازی مدیرکل ورزش و جوانان استان ایلام از برگزاری مراسم معنوی گلریزان حمایت از بیماران کلیوی و کودکان مظلوم غزه با همکاری انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان ایلام خبر داد.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری