برچسب زده شده با : پارک علم و فناوری ایلام، جشنواره جهادگران، شرکت‌های دانش بنیان

نهمین جشنواره جهادگران علم و فناوری استان ایلام برگزار شد

انعکاس ایلام /رئیس پارک علم و فناوری استان ایلام در این آیین گفت: پارک علم و فناوری یک سازمان است که هدفش افزایش ثروت در جامعه از طریق ارتقاء فرهنگ نوآوری و رقابت در میان شرکت‌های مستقر در پارک و موسسات متکی بر علم و دانش است

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری