برچسب زده شده با : پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، سوخت، دیسپچنیگ

آمادگی منطقه ایلام جهت تامین سوخت جایگزین در پی افت فشار خط اصلی گاز

انعکاس ایلام /مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ایلام از آمادگی این منطقه در خصوص تامین سوخت جایگزین ماکیان، گلخانه‌ها و مراکز حساس مانند بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های استان که بر اثر افت فشار گاز نیاز به سوخت مایع دارند، خبر داد.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری