برچسب زده شده با : پاکتهای حاوی کمک نقدی  دانش آموزان

توزیع ۴ هزار پاکت مخصوص  کمک به جشن نیکوکاری بین دانش آموزان ایوان

ایلام_مدیر کمیته امداد ایوان گفت: ۴ هزار پاکت مخصوص کمک به جشن نیکوکاری دربین دانش آموزان مدارس این شهرستان با مشارکت کمیته امداد امام خمینی(ره) و اداره آموزش و پرورش شهرستان توزیع شد.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری