برچسب زده شده با : کارت سوخت،

 نیاز مبرم حداقل یک کارت سوخت آزاد در برخی جایگاه های سوخت

حسن بهرام‌نیا استاندار ایلام با حضور در چندین جایگاه‌ توزیع سوخت شهر ایلام، در جریان مسائل و مشکلات مرتبط با کارت سوخت در جایگاه‌ها قرار گرفت و بر وجود یک کارت سوخت در برخی جایگاه ها تاکید کرد.

انعکاس ایلام | پایگاه تحلیلی خبری